Základní škola a Mateřská škola Temelín

Adresa: Temelín 129, 373 01

IČO: 75000385

Právní forma: Příspěvková organizace

Druh zřizovatele: obec

Zřizovatel: Obec Temelín, 373 01 Temelín 104

Ředitel: Mgr. Václav Götz

E-mail: zstem@volny.cz

Telefon: 385 734 344

Fax: 385 734 344

Odkaz na WWW stránky Obce (škola)